Odpowiedzi

2009-11-01T07:46:25+01:00
1. Sprawa polska w czasie 1. wojny światowej
a) orientacja proaustriacka
przywódca: Józef Piłsudski
ośrodek Galicja
działania: utworzenie w 1908r. Związku Walki Czynnej, a w 1912r. Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
b) orientacja prorosyjska
przywódca: Roman Dmowski
program: Polacy przewyższają cywlizacyjnie Rosję, nie dadzą się wynarodowić

2)"Wielka licytacja" - całokształt zabiegów państw zaborczych mających na celu pozyskać Polaków do walki
14.08.1914r. odezwa do Polaków zapowiadająca zjednoczenie ziem polskich pod berłem cara
5.11.1916r. zapowiedź utworzenia nowego państwa polskiego z ziem zabranych Rosji (Niemcy, Austro-Węgry)
8.01.1918r. prezydent USA zażądał utworzenia niepodległego państwa Polskiego

3)Polskie formacje wojskowe w latach 1 wojny światowej
państwa centralne: pierwsza kompania kadrowa, brygady leginów polskich, polska siła zbrojna, polski korpus posiłkowy
ententa: legion "puławski", korpusy polskie, brygada strzelców polskich, bajończycy, błękitna armia

4) Wytyczanie granic na zachodzie i południu
Trzy powstania śląskie : 16/17 08.1919r., 19/20.08.1920r., 2/3 05. 1921r. (Wojciech Korfanty) ,plebiscyt 1921r.,
Gdańsk wolnym miastem, powstanie wielkopolskie 1918r.

5) Wytyczanie granic na wschodzie
wojna polsko bolszewicka zakończona pokojem ryskim z 1921r.
6) Koncepcje tworzenia się granic
a) idea federacyjna: jak największe osłabienie Rosji i odsunięcie jej granic daleko na wschód, zachodznia część imperium rosyjskiego miała być oderwana i tam miały powstać niezależne państwa skupione w "międzymorzu" tworzące rodzaj państwa związkowego
b) idea korporacyjna (wcielenie) koncepcja wielkiej i silnej polski narodowej która objęłaby większość ziem należących do RP sprzed 1 rozbioru oraz Mazury i Śląsk
myślę, że pomogłam -> naj odp ?
8 1 8