Zadanie polega na rozwiązaniu krzyżówki.
,,Razem przez wieki'' klasa 2g.

Pytania:
1. Prawobrzeżna dzielnica Warszawy, mieściła się tam prochownia.(5 liter)
2. Miejscowość, w której 31 marca 1831r. stoczono bitwę.(4)
3. Jeden z dyktatorów powstania listopadowego. (11)
4. Miesiąc, w którym Polacy ponieśli klęskę pod Ostrołęką .(3)
5. Imię wielkiego księcia.(9)
6. Car Rosji, nadał Królestwu Polskiemu konstytucję.(10)
7. Tak nazywano żołnierzy 4 Pułku Piechoty Liniowej.(9)
8. Skład broni.(7)
9. Pod jej zaborem było Królestwo Polskie.(5)
10. Prawa, swobody, wolności nadane narodowi mieszkającemu w granicach innego państwa.(9)
11. Stolica Królestwa Polskiego.(8)
12. W tym miesiącu w 1830r. wybuchło powstanie. (8)
13. Siedziba wielkiego księcia.(8)
14. Imię Skrzyneckiego, generała.(3)
15. Konstanty był nim dla cara Mikołaja I.(4)
16. ... Mickiewicz. (4)
17. Ograniczenie wolności druku i słowa.(7)
18. Jeden z naczelnych wodzów powstania.(10)
19. Inaczej działo.(6)
20. Osoba posiadająca pełnię władzy.(8)
21. Uratował wojska polskie od całkowitej klęski pod Ostrołęką.(3)
22. Dzielnica Warszawy, jej obroną kierował gen. Józef Sowiński.(4)
23. Imię cara Rosji.(7)
24. Tak nazywano grupę posłów, która wystąpiła na sejmie w obronie konstytucji.(10)
25. Władca Rosji.(3)
26. Najważniejszy dokument w państwie.(11)
27. Rodzaj umocnienia ziemnego.(7)
28. Umówiony sygnał rozpoczęcia powstania.(5)
29. Miejsce zwycięskiej bitwy, stoczonej przez Polaków 31 marca 1831 r.(5)
30. O jej obronie pisał Adam Mickiewicz.(6)
31. Oskarżono o nią kilku generałów.(6)
32. Miejsce bitwy stoczonej 10 kwietnia 1831 r.(6)
33. ...listopadowa.(3)

Bardzo proszę o rozwiązanie:)
Oczywiście daje naj....
W nawiasach napisana jest liczba liter.
Z góry dziękuje ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:08:32+02:00
To pewnie krzyżówka z ćwiczeń ;p
1.Skrzynecki
2.Praga
3.Armata
4.Dębe(poziom)
4.Dyktator(Pion)
5.Bem
6.Wola
7.Mikołaj
8.Kaliszanie(pion)
8.Krukowiecki (poziom)
9.Car
10.Maj
11.Konstanty
12.Aleksander
13.Konstytucja
14.Czwartacy
15.Arsenał
16.Rosja
17.
18.Pożar
19.Autonomia
20.Warszawa(poziom)
20.Wawer(pion)
21.
22.Zdrada
23.listopad
24.Belweder
25.Iganie
26.Jan
27.Noc
28.Brat
29.Adam
30.Cenzura

Na 21 i 17 nie znam odpowiedzi ^^ PZDR
11 4 11