1.Przez 19 godzin Basia przeczytała 589 stron książki ,co stanowi 95% wszystkich stron książki .Ile stron liczy książka?.Ile minut potrzebuje Basia,aby przeczytać ją do końca,jeżeli będzie czytać w tym samym tempie ?


2.Właściciel sklepu obuwniczego sprowadził towar za 3600 zł. 3/4 ilości towaru sprzedał z 30 % zyskiem ,zaś resztę z 2% stratą .Jaki procent zysku stanowi strata?Wynik podaj z dokładnością do 1 %

1

Odpowiedzi

2009-10-31T21:29:02+01:00
Zad 2.

3600*3/4=2700
2700+30%*2700=2700+0,3*2700=2700+810=3510
3600-2700=900
900-2%*900=900-0,02*900=900-18=882

3510+882=4392
4392-3600=792

792 - 100%
18 - x

x=(18*100%)/792=2,3%
strata stanowi 2% zysku

1.Przez 19 godzin Basia przeczytała 589 stron książki ,co stanowi 95% wszystkich stron książki .Ile stron liczy książka?.Ile minut potrzebuje Basia,aby przeczytać ją do końca,jeżeli będzie czytać w tym samym tempie ?

589 - 95%
x - 100%
x=(589*100%)/95%=620 stron ma cała książka
589:19=31
Basia czyta 31stron/godzinę

620:31=20 na przeczytanie całej ksiązki potrzebuje 20 godz.
20-19=1 na przeczytanie ksiażki do końca Basia potrzebuje jeszcze 1 godzinę
1 3 1