Daje az tyle pkt. bo chce zyb to było dobrze zrobione.
Mam 3 tematy wybieracie jeden i piszecie referat:)
1)Dydaktyczny charakter literatury oświecenia i jej rola w kształtowaniu świadomości obywateli Rzeczypospolitej.
2) Obraz ojczyzny w liryce patriotycznej okresu oświecenia.
3) Walka z wadami narodowymi Polaków w satyrach Ignacego Krasickiego.
Prosze zeby to było ładnie napisane:) Dam naj za najlepsze:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T19:14:37+02:00
Jednakże usiłując z jednej strony oddzielić psychologię pedagogiczną od psychologii społecznej i od socjologii (łącznie z socjologią wychowawczą), musimy z drugiej strony stwierdzić, iż między tymi trzema naukami zachodzą liczne powiązania, które każą psychologowi zajmującemu się psychologią wychowawczą mieć ciągle na oku zdobycze psychologii społecznej i socjologii. Socjologia wychowawcza wyprzedziła znacznie psychologię wychowawczą w analizie i klasyfikacji form wychowania oraz stosunków i instytucji wychowawczych. Psycholog znajdzie tu często gotowe ramy, które będzie mógł wypełniać analizą psychologiczną. Dotyczy to zwłaszcza psychologii wychowania grupowego (np. klasa szkolna). Pozostaje jeszcze do omówienia stosunek psychologii wychowawczej do psychoterapii i higieny psychicznej. Mimo trudności rozgraniczenia w praktyce, musimy przynajmniej w teorii oddzielać od siebie leczenie, psychiczne i wychowanie. Leczenie psychiczne znajduje właściwy teren zastosowania w odniesieniu do zjawisk chorobowych i anormalnych; wychowanie natomiast stosuje się przede wszystkim tam, gdzie nie ma zboczeń od normy.


Socjologia - nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje (np. rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia itp.). Relacje międzyludzkie ujęte w społecznej dynamice mogą ludzi łączyć tworząc grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa, lub dzielić przez społeczne podziały.

Już w starożytności istniała na wysokim poziomie ogólnie pojęta myśl społeczna. Zaś socjologia jako nauka o społeczeństwie miała trzech ojców. Pierwszym (w europejskim kręgu kulturowym) był Platon, następnie J.B. Vico oraz, tak powszechnie wymieniany za jedynego, A. Comte. Przedmiotem badań nauki o społeczeństwie jest grupa społeczna ujęta w kategoriach stanu i zmiany. Socjologowie badają jednostki o tyle o ile są one w jakiś wewnętrznych relacjach między sobą. Jednostka jako indywiduum nie jest przedmiotem badań socjologii, a zajmuje się nią nauka zwana psychologią.

Pod koniec XIX wieku następowały gwałtowne przemiany w łonie europejskich społeczeństw pre-industrialnych. Doprowadziły do powstania społeczeństwa industrialnego. Obecnie mówi się o początkach ery społeczeństw post-industrialnych.

Przedmiotem badań socjologii są również nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe.