1.Klient wziął z banku kredyt w wysokości 4800 zł,za który po roku musiał zapłacić 360 zł odsetek.Jakie było oprocentowanie kredytu w skali roku ?


2.Ile pieniędzy wpłacono do banku ,oferującego oprocentowanie 2,4% w stosunku rocznym ,jeśli wiadomo ,że po wpływie 3 miesięcy klient dostał,po uwzględnieniu podatku w wysokości 20%,48 zł odsetek ?

2

Odpowiedzi

2009-10-31T22:29:42+01:00
Zad. 1
k=4800
d=360
p=?
t=1
d=k*p*t/100
360=4800*p*1/100
360=48p /:48
p=7,5

Odpowiedź: Oprocentowanie tego kredytu
wynosi 7,5 %
6 3 6
2009-10-31T22:37:27+01:00
C% = 360/4800*100% = 7,5%

2)
80% - 0,48
100% - x
x= 48/80 = 0,6


x(1+2,4%*¼)⁴ = 0,6
2,4/4 = 0,6% w skali kwartału

x(1006/1000)⁴= 0,6
x*1,024 = 0,6
x= 0,6/1,024
x≈0,59zł
2 1 2