Odpowiedzi

2015-02-27T09:04:03+01:00
Liczebnik to część mowy oznaczająca liczbę lub kolejność. W związku z tym odpowiada przede wszystkim na pytania: ile? oraz który? Wśród liczebników rozróżnia się  m.in. : - liczebniki główne, np. : jeden, pięć, sto dwadzieścia; - liczebniki porządkowe, np. : pierwszy , piąty, sto dwudziesty; - liczebnik ułamkowe, np. ćwierć, pół, półtora, jedna trzecia; - liczebnik zbiorowe, np.: czworo, trzydzieści dwoje (używane są do istot różnej płci albo niedorosłych, np.: dwoje ludzi, czworo dzieci lub z wyrazami, które nie mają liczby pojedynczej, np.: troje drzwi, dwoje sań). Odmiana liczebników jest zróżnicowana: - liczebniki porządkowe odmieniają się tylko przez przypadki, rodzaje i liczby (tak jak przymiotniki); - liczebniki zbiorowe odmieniają się tylko przez przypadki; - niektóre liczebniki ułamkowe, jak ćwierć lub pół, są nieodmienne; - większość  liczebników głównych odmienia się przez przypadki i rodzaje, ale nie przez liczby: np. liczebnik jeden ma tylko liczbę pojedynczą, pozostałe- tylko mnogą (wyjątkiem są liczebniki typu tysiąc lub milion, które odmieniają się jak rzeczownik- przez przypadki i liczby, natomiast rodzaj mają stały.