Zad.1

W pewnym teście złożonym z 20 pytań za poprawną odpowiedź przyznawano 2pkt natomiast za błędną odpowiedź zabierano 2pkt.
a) ile poprawnych odpowiedzi udzielił uczeń który odpowiedział na wszystkie pytania i otrzymał 46pkt?
b) ile razy pomylił się uczeń który udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania i otrzymał 15 pkt?

Zad. 2
Suma dwóch liczb wynosi 80. Znajdź te liczby jeśli50% jednej z nich jest o 5 mniejsze od drugiej

MUSZA TA BYC UKLADY ROWNAN!

1

Odpowiedzi

2010-03-29T19:26:27+02:00
1]
x=ilość poprawnych odp.
y=ilosć błędnych odp.

x+y=20
2x-2y=46

x=20-y
2(20-y)-2y=46
40-2y-2y=46
-4y=46-40
-4y=6
y=-1,5

w tym zadaniu są złe dane, bo jak mógł zdobyć 46 punktów w sumie, skoro, gdyby nawet na wszystkie dobrze odpowiedział, to zdobyłby max 2 razy 20= 40 punktów-sprawdź dane

b]x+y=20
2x-2y=15

x=20-y
2(20-y)-2y=15
40-2y-2y=15
-4y=15-40
-4y=-25
y=-25:-4
y=6,25
jeśli dane pasują, to zrobił źle 6,25 zadań
zad.2]
x=1 liczba
y=2 liczba

x+y=80
50%x==0,5x
0,5x=y-5

x=80-y
0,5(80-y)=y-5
40-0,5y=y-5
-0,5y-y=-5-40
-1,5y=-45
y=-45:-1,5
y=30
x=80-30=50
odp, to liczby 50 i 30