1. Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a) Jaka to liczba której 12% wynosi 6.
b) Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y.
c) Liczba i 10% większa od pewniej liczby a jest równa 143. Znajdź liczbę a.
d) Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbę x.
e) Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o większej od x wynosi 20.
f) Średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16
g) Do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T19:24:23+02:00
A) Jaka to liczba której 12% wynosi 6.
12/100x=6 /*100
12x=600
x=50
b) Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y.
y-14/100y=40,42 *100
86/100y=40,42
86/100y=40,42
y=47
c) Liczba i 10% większa od pewniej liczby a jest równa 143. Znajdź liczbę a.
a+10/100a=143
110/100a=143
a=130
d) Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbę x.
x+110/100x=23,1
210/100x=23,1
x=11
e) Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
(x+7+x)/2=20 //*2
2x+7=40
2x=33
x=16,5
f) Średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16
(y+3y+10+y)/2=16 //*2
5y+10=32
5y=22
y=4,4

g) Do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

15+y=51-y
2y=36
y=18