1. Oblicz:
(-½)³=...... (-0,06)²=...... (-⅓)⁴...... (-0,5)³=......

2. Oblicz jak najprostszym sposobem:
a) ³/₈ x ( -0,9) x(-¹⁶/₃ x10=.....................
b)5 x (-0,25) x 0,2 x (-4)=......................
c) (-2,5) x 0,2 x (-10) x 2=.....................
d) (-6) x (-⁴/₇) x ⅖ x (-7) x ⁵/₁₂=................
e) (-1½) x 0,06 x (-⅔) x 100=...............

3. Oblicz:
A.iloczyn liczb -2⅔ i -12..........
A.(-7)x 1⁴/₅ -(-48,6)
B.połowa ilorazu liczb -960 i -10
B. liczba przeciwna do iloczynu liczb -27 i 3
C. iloczyn sumy liczb -15½ i -½
C.36:(-3)x(-7-5)
oraz ich różnicy
D. (-4³/₇(X(-9,4 + 2⅖)
D.podwojona suma liczb 16 ¹/₆ i -4 ⅔
E. odwrotność liczby (-1¹/₃):(-28)
E. iloczyn liczb -7 i -3 zmniejszony o 10


Proszę zróbcie to jest ważne !:)

2

Odpowiedzi

2010-03-29T21:36:31+02:00
1)(-½)³= +1/8 (-0,06)²= 0,0036 (-⅓)⁴= 1/81 (-0,5)³= -0,125
2010-03-29T22:22:28+02:00
Zad.1.
(-½)³= (-⅛)
(-0,06)² = 0,0036
(-⅓)⁴ = ¹/₈₁
(-0,5)³= (-0,125)

Zad.2.
a) ³/₈ × ( -0,9) × (-¹⁶/₃) × 10 = ⅜ × (-⁹/₁₀) × (-¹⁶/₃) × ¹⁰/₁ = (-²⁷/₈₀) × (-¹⁶⁰/₃) [ tutaj musisz skrócić 27 z 3 i 80 ze 160 ] = ¹⁸/₁ = 18{wynik dodatni}

b) 5 x (-0,25) x 0,2 x (-4)= (-1,25) × (-0,8) = 1

c) (-2,5) x 0,2 x (-10) x 2 = (-0,5) × (-20) = 10

d) (-6) x (-⁴/₇) x ⅖ x (-7) x ⁵/₁₂ = (-⁶/₁₀) × (-⁴/₇) × ⅖ × (-⁷/₁) × ⁵/₁₂ = ( te wszystkie ułamki masz poskracać i ma ci wyjść taki wynik jaki napisze ) = ⅖

e) (-1½) x 0,06 x (-⅔) x 100 = (-³/₂) × ⁶/₁₀₀ × (-⅔) × ¹⁰⁰/₁ = { tu również poskracaj tak aby wyszedł ci wynik taki jak napisze } = (-⁶/₁) = (-6)

Zad.3.
A.iloczyn liczb -2⅔ i -12 = (-⁸/₃) × (-¹²/₁ ) = 32
A.(-7) x 1⁴/₅ -(-48,6) = (-⁶³/₅) - (-48,6) = (-12,6) - (-48,6) =(-12,6) + 48,6 = 36
B. nie wiem
B. nie wiem
C. nie wiem
C. 36:(-3)x(-7-5) = (-12) * (-12) = 144

i dalej nie wiem :(

Mam nadzieje że chociaż tak mogłam pomóc