Napisz przynajmniej 7 przykładów sentencji rzymskich . ( najpopularniejszych)
Proszę! pomocy! mam to na jutro!:9 ... Oferuje duzo punktów! więc postarajcie się! :) proszę!:))))))))))))))))))))))) PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE -) NA J,. POLSKI :)

3

Odpowiedzi

2010-03-29T19:16:05+02:00

Przykłady sentencji rzymskich.


Przykłady sentencji rzymskich:

Sentencje rzymskie:
A

1-Absens carens- nieobecny sam sobie szkodzi,

2-Ad multos annos- sto lat,

3-Alea iacta est- kość(i) została(y) rzucona(e),

4-Amor vincit omnia- miłość zwycięża wszystko,

5-Audiatur et altera pas- trzeba wysłuchać i drugiej strony,

C

1-Cacea invidia est- zazdrość jest ślepa,

2-Carpe diem- korzystaj z każdego dnia,

3-Cicer cum caule- groch z kapustą,

4-Cogito, ergo sum- myślę, więc jestem,

5-Consensus facit legem- zgoda tworzy prawo,

6-Consuetudo est altera natura- przyzwyczajenie jest drugą naturą,

7-Cuius regio, eius religio- czyja władza, tego religia,

D

1-Dw gustibus non desputantum est- o gustach się nie dyskutuje,

2-Dente superbo- z wyższością,

3-Docendo discimus- ucząc innych, sami się uczymy,

4-Dulce et decorum est pro patria mori- słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę,

5-Duobus litigantibus terius gaudet- gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta,

6-Dura lex, sed lex- surowe prawo, ale prawo,

E

1-Errare humanum est- mylić się jest rzeczą ludzką,

2-Et te, brute, contra me- i ty, Brutusie, przeciwko mnie,

3-Ex unge leonem- lwa można poznać po pazurach,

F

1-Festina lente- spiesz się powoli,

2-Finis coronat opus- koniec wieńczy dzieło,

G

1-Gloria victis- chwała zwyciężonym,

2-Graviora manent- najgorsze przed nami,

H

1-Hic iacet lepus- tu jest pies pogrzebany,

2-Hominis est errare, insipients in errore persevare- ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie,

3-Homo homini lupus est- człowiek człowiekowi wilkiem jest,

4-Homo sum, humani nihil a me alienum puto- człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce,

I

1-Ibi patria, ubi bene- tam ojczyzna, gdzie dobrze,

2-Ignoranta iuris nocet- nieznajomość prawa szkodzi,

3-In vino veritas- w winie prawda, wino rozwiązuje język,

L

1-Lex retro non agit- prawo nie działa wstecz,

2-Litterae nonerubescunt- papier jest cierpliwy,

3-Lupus in fabula- o wilku mowa,

M

1-Manus manum lavat- ręka rękę myje,

2-Memento mori- pamiętaj o śmierci,

3-Mens sana in corpre sano- w zdrowym ciele zdrowy duch,

N

1-Ne puero gladinum, nie dawaj dziecku, miecza,

2-Nil novi sub sole- nic nowego pod słońcem,

3-Nolens volens- chcąc, nie chcąc,

4-Non scholae, sed vitae discims- nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia,

5-Nuda veritas- naga prawda,

P

1-Panem et circenses- chleba i igrzysk,

2-Pecunia non olet- pieniądz nie śmierdzi,

3-Per aspera ad astra- przez ciernie do gwiazd,

Q

1-Qualis pater, talis filius- jaki ojciec taki syn,

R

1-Relata refero- powtarzam, co słyszałem,

2-Roma locuta, causa finita- Rzym przemówił, sprawa skończona,

S

1-Si tibi (ei) terra levis- niech ci ziemia lekką będzie,

T

1-Tarde venientibus ossa- spóźnionym dostają się tylko kości,

V

1-Vae victis- biada zwyciężonym,

2-Veni, vidi, vici- przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem,

3-Verba volant, scripta manent- słowa ulatują, pismo pozostaje,

4-Video lupum- o wilku mowa.


Możesz sobie wybrać :)))
2010-03-29T19:19:59+02:00
1.Wiem że nic nie wiem
2.Najmądrzejszy jest ten który wie czego nie wie
3.Nie ma nic w umyśle czego by przedtem nie było w zmysłach
4.O tym co postrzegamy zmysłami możemy mieć tylko złudne pojęcie. Wiedzę która jest pewna możemy osiągnąć o tym co postrzegamy rozumem.
5.Ogień żyje śmiercią tego co spala
2010-03-29T19:21:56+02:00
1.Absens Carens-Nieobecny sam sobie szkodzi
2.Ad Multos Annos-Sto lat
3.Alea iacta-kości zostały rzucone
4.Audiatur et altera pas-trzeba wysłuchać i drugiej strony
5.Amor vincit omnia-miłość zwycięża wszystko
6.Cacea invidia est-zazdrość jest ślepa
7.Carpe diem-korzystaj z każdego dnia
1 5 1