Zad.1
Bryła zbudowana jest z sześcianu o krawędzi 4cm oraz ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4cm i wysokości ściany bocznej 6cm.

a)
Oblicz pole powierzchni narysowanej bryły.

Zad.2
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 75cm/2/

a)
Ile razy pole podstawy jest większe od pola ściany bocznej, jeśli krawędź podstawy ma długość 0,5dm?

B)
Jaka jest wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa?

Pomóżcie plisss potrzebne na zaraz!!
Z obleczeniami proszę!!:*
Kto pierwszy naje naj!

1

Odpowiedzi

2010-03-31T19:02:08+02:00
Zad.1
a=4cm
h=6cm

Pgraniastosłupa = 4x4x6 = 16x6 = 96cm2
P1 ściany ostrosłupa = 1/2a x h = 1/2x4x6 = 2x6 = 12cm2
P 4 ścian ostrosłpua = 4x12 = 48cm2
Pbryły = 96 + 48 = 144cm2

Zad.2
a)
Pc = 75cm2
a = 0,5dm = 5cm

Pp = 5x5 = 25cm2

Pc = Pp + Pb
75 = 25 + Pb/ -25
50cm2 = Pb
Pśbocznej = 12,5cm2
Odp. Pole podstawy jest 2 razy większe.

b)
Ptrójkąta = 1/2axh
12,5 = 2,5xh /-2,5
h = 10