Muszę rozwiązać dwa równania

y - 3=9 - y
...............
...............
½Z + 6=Z - 1
...............
...............

bardzo proszę napiszcie działanie w tym stylu:

równanie: 64 + 2X = 46 + X
działanie do równania: 2X - X = 46 - 64
X= -18 coś takiego, proszę o pilną pomoc


2

Odpowiedzi

2009-04-22T16:48:27+02:00
Y-3=9-y
y+y=9+3
2y=12
y=12:2
y=61/2z+6=z-1
1/2z-z=-1-6
-1/2z=-7
z=-7:-1/2
z=14
2009-04-22T16:51:19+02:00
Y - 3 = 9 - y
y + y = 9 +3
2y = 12 /:2
y = 6

1/2 z +6 = z - 1
1/2 z - z = -1 -6
- 1/2 z = -7 / * (-2) lub /: (- 1/2)
z = 14