Zad.1 Wypisz wyrazy sumy.
a)2x do kwadratu -7x+y-x=
b)0,5a do kwadratu -ab-b do kwadratu a
c)23c do kwadratu + 5a-7=

zad. 2 Zredukuj wyrazy podobne.
a)b+a+r+b+a+p+a=
b)12ax-x+a-10xa
c)10ab+3ab do kwadratu +5ab-3ab do kwadratu =
d)0,3ab-a do kwadratu+ 2ab-0,7a do kwadratu+ a do kwadratu +ab =

plsss zrobcie

1

Odpowiedzi

2010-03-29T19:28:56+02:00
Zad.2
a)2b+3a+r+p
b)2ax-x+a
c)15ab
d)3,3ab-o,7a do kwadratu

zad.1
a) 2x do kwadratu, -7x, y, -x
b)0,5a do kwadratu, -ab,-b do kwadratu, a
c)23c do kwadratu ,+ 5a,-7

proszę


1 5 1