Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-29T19:16:31+02:00
Filozofia pragmatyzmu amerykańskiego przychylniej spogląda na to, co w Europie kontynentalnej nazywa się tradycyjnie „kultura niska”, ponieważ pragmatyzm widzi w kulturze niskiej – rozumianej jako kultura popularna lub kultura masowa -- elementy demokratyzmu, egalitaryzmu społecznego i równości szans w artykulacji swych potrzeb przez wszystkie grupy społeczne – podstawowe cechy kultury amerykańskiej w ogóle.
2010-03-29T19:17:04+02:00
Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone