Napisz kiedy należy wezwać pomoc specjalistyczną do nieprzytomnego nieodychającego dorosłego człowieka.


Wymień ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy tonącym

Uzasadnij dlaczego nie wolno usuwac wody połknietej przez tonącego podczas udzielania pierwszej pomocy

1

Odpowiedzi

2009-10-31T21:41:14+01:00
Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia lub życia innej osoby są zagrożone ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy.
Postępowanie osoby (osób) powinno wyglądać następująco:
świadoma ocena zdarzenia, podjęcie działania wynikłego z powstałych wniosków
jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego
ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego
sprawdzenie tętna
sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych
ocena stanu przytomności
ustalenie rodzaju urazu
zabezpieczenie chorego przed możliwością odniesienia dodatkowego urazu lub innego zagrożenia (np. wyniesienie poszkodowanego z pola działania czynników silnie toksycznych)
wezwanie fachowej pomocy
3 2 3