Odpowiedzi

2010-03-29T19:20:49+02:00
Trzecia zasada dynamiki mówi o wzajemności oddziaływań. Jest ona często nazywana zasadą akcji i reakcji.

Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB, to ciało B działa na ciało A siłą FBA, o takim samym kierunku i wartości jak FAB, ale przeciwnym zwrocie.
2010-03-29T19:28:02+02:00
Zasady Dynamiki Newtona.

Jeżeli jedno ciało nie działają żadne siły, lub działające siły równoważą się to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej.

Jeżeli na ciało działa stała siła wypadkowa to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym , w którym przyśpieszeniem jest wprost proporcjonalne do wartości siły a odwrotne proporcjonalne do masy ciała.

Jeżeli na ciało A działa ciało B to ciało A działa na ciało B z taką samą siłą lecz o przeciwnych zwrotach.

Nie wiem czy dobrze ;] Pozdrawiam.! ;] Mimka