1. Ile moli KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 POTRZEBA DO ZOBOJĘTNIENIA 2 MOLI KWASU ORTOFOSFOROWEGO(V)
2. ZAPISZ PIĘĆ RÓWNAŃ REAKCJI KORZYSTAJĄC Z PODANYCH NIŻEJ SUBSTANCJI JAKO SUBSTRATÓW : SÓD, TLENEK WAPNIA , CHLOREK ŻELAZA(III), WODA, KWAS AZOTOWY(V), TLENEK SIARKI(VI), ZASADA SODOWA
DAJE NAJ!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T22:24:42+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
3KOH + H3PO4----->K3PO4 + 3H2O
3mole KOH-----1mol H3PO4
xmoli KOH------2mole H3PO4
x=6moli KOH

3Ca(OH)2 + 2H3PO4--->Ca3(PO4)2 + 6H2O
3mole Ca(OH)2-----2mole H3PO4
xmoli Ca(OH)2------2mole H3PO4
x=3mole Ca(OH)2

Al(OH)3 + H3PO4--->AlPO4 + 3H2O
1mol Al(OH)3-----1mol H3PO4
xmoli Al(OH)3-----2mole H3PO4
x=2mole Al(OH)3

2.
2Na + 2H2O---->2NaOH + H2
2Na + 2HNO3------>2NaNO3 + H2
CaO + SO3--->CaSO4
2NaOH + SO3----->Na2SO4 + H2O
FeCl3 + 3NaOH----->Fe(OH)3 + 3NaCl
CaO + H2O----->Ca(OH)2
SO3 + H2O----->H2SO4
HNO3 +NaOH---->NaNO3 + H2O

1 5 1