Make questions using the phreases in the box.
Then ask and answer.

three minutes ago before the class
yesterday evening at the weekend <---box

1.What were you thinking about before the class?
2.What were you doing...?
3.What were you wearing...?
4.What was the teacher doing...?
5.Who were you speaking to...?

no i trzeba napisać te pytania dodając tamte zwroty i odpowiedzieć na nie. Proszę o przetłumaczenie potem tego na polski z góry dzięki;)

1

Odpowiedzi

2009-11-01T00:12:02+01:00
1.What were you thinking about the class?
(Co myślisz o klasie?)
I think, that this class is very big and nice.
(Myślę, że ta klasa jest bardzo duża i fajna)
2.What were you doing at the weekend?
(co robiłas w weekend?)
I was playing basketball and I was going to cinema.
( Grałam w koszykówkę i poszłam do kina)
3. What were you wearing yesterday evening?
(w co byłaś ubrana wczoraj wieczorem?)
I was wearing little black dress.
( Ja byłam ubrana w małą czarną sukienkę)
4. What was the teacher doing three minutes ago?
(Co robił nauczyciel 3 minuty temu?)
Teacher was talking with students three minutes ago.
(nauczyciel rozmawiał z uczniami)
5.Who were you speaking to before?
(Z kim rozmawiałaś wczesniej?)
I was speaking with my mum
(Ja rozmawiałam z moją mamą)