Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T19:24:16+02:00
1. 3 maja 1791- ogłoszenie Konstytucji 3 maja
2. tego nie wiem, chociaż mi się wydaje że był złym królem
3. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej
7 2 7
2010-03-29T19:31:57+02:00
1) Została uchwalona kostytucja 3 maja.
2)Stanisłowi Augustowi Poniatowskiemu zawdzięczamy największy od czasów renesansu rozwój na tle kulturalnym, społecznym, obyczajowym, a również politycznym i moralnym podczas jego panowania.
3)Konstytucja 3 maja została uchwalona przez sejm wielki w 1791 roki. Znosiła wolne elekcje i liberum veto. Powstał rząd Straż Praw.
;)
35 4 35