Wielka proźba , proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań w załączniku, robię zaocznie LO dla dorosłych a z szkołą skończyłem kilka lat temu . Będę wdzięczny za przynajmniej jedno rozwiązane zadanie.Pozdrawiam wszystkich

2

Odpowiedzi

2009-10-31T23:07:43+01:00
X + y / x² + 2xy + y² = x+ y / (x+y)² = 1/x+y = 1/3+2 = 1/5

x² - 2xy + y² / x+ y = (x-y)² /x+y = (4 1/3 + 1/5) / 4 1/3 - 1/5 =
= 13/3 + 1/5 / 13/3 -1/5 = 65/15 + 3/15 / 65/15 - 3/15 =
68/15 / 62/15 = 34/31 = 1 3/31

a² + 2ab + b² / ab + b² = (a + b)² / b (a + b) = a+b / b = - 1,5 +1 / 1 = - 0,5

x² + 2x / x² + 4x +4 = x ( x + 2) / (x + 2) ² = x / x + 2 = √3 /√3 + 2 = √3 (√3 -2) / (√3 + 2 )(√3 - 2) = 3 - 2√3 / (√3)² - 2² = 3 - 2√3 / 3-4 = 2√3 - 3

x² - 4x / x² - 16 = x( x - 4) / (x - 4)(x + 4) = x / x + 4 = 2/6 = 1/3

x² - 2xy + y² /x²- y² = (x-y)² / (x-y)(x+y) = x-y/x+y = 1/3 -1/2 / 1/3 + 1/2 =
2/6 - 3/6 / 2/6 + 3/6 = -1/6 / 5/6 = -1/5

(a + 2b)² +(a + b)² - (2a + b)² = a² + 4ab + 4b² + a² + 2ab + b² - (4a² + 4ab + b²) = a² + 4ab + 4b² + a² + 2ab + b² - 4a² - 4ab - b²= -2a² + 2ab +4b² = -2 (√3)² + 2√3√2 +4(√2)² = -6 + 2√6 + 8 = 2√6 + 2

zadaj pozostałe jeszcze raz, już mi się nie chce dziś reszty rozwiązywać, jak będziesz mieć jakieś wątpliwości co z czego wynika to pisz, pozdrawiam
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T00:56:10+01:00
1/2 + 25/4 podzielić ( 5/8 + 7/6 )wszystko podzielić przez - 3/10 - 2/7 - 7/35 =
= 1/2 + 25/4 podzielić przez ( 15 + 28 dzielone przez 24 )wszystko podzielić przez - 21 - 20 - 14 wszystko dzielone przez 70 = 1/2 + 25/4 podzielić przez 43/24 wszystko podzielić przez - 55/70 = 1/2 + 25/4 razy 24/43 wszystko podzielić przez - 55/70 = 1/2 + 150/43 wszystko podzielić przez - 55/70 =
= 43/86 + 300/86 wszystko podzielić przez - 55/70 = 343/86 podzielić przez
- 55/70 = - 343 razy 70 podzielić przez 86 razy 55 = - 2310/430 = - 231/43 =
= - 5 i 16/43
do zadania 8 będę pisał rozwiązania bez podawania treści
zad 8
1. x + y dzielone na ( x + y )² = 1 dzielone przez x + y wstawiając dane = 1/5
2. ( x - y )² dzielone przez x + y = ( 4 i 1/3 + 1/5 )² dzielone przez 4 i 1/3 - 1/5 = ( 13/3 + 1/5 )² podzielić przez 13/3 - 1/5 = ( 65/15 + 3/15 )² podzielić przez 65/15 - 3/15 = (68/15)² podzielić przez 62/15 = 4624/225 podzielić przez 62/15 = 4624/930 = 4 i 904/930
3. ( a + b )² dzielone przez b( a + b ) = ( a +b ) dzielone przez a = - 1,5 + 1 dzielone przez 1 = - 0,5
4. x( x + 2 ) dzielone przez ( x + 2 )² = x dzielone przez x + 2 = √3dzielone przez √3 + 2
5. x ( x - 4 ) dzielone przez ( x + 4 )( x - 4 ) = x dzielone przez x + 4 = 2/6 = 1/3
6. ( x + y )² dzielone przez ( x + y ) ( x - y ) = x + y dzielone przez x - y =
= 2/6 + 3/6 dzielone przez 2/6 - 3/6 = -5
7. a² + 4ab +4b² + a² + 2ab + b² - 4a² - 4ab - b² = - 2a² - 2ab + 4b² = -2 ( a² + ab - 2b²) = -2 ( 3 - √6 - 4 ) = - 2 ( - 1 - √6 )
8. x² - y = 2 - 2 = 0
9. 9a² - 6ab + b² - a² + 6ab - 9b² - 2a² + 2b² = 6a² - 6b² = 6 ( a² - b² ) =
= 6 ( 4 - 9 ) = - 30
10. 4x( x² + 4xy + 4y² - 4x ( x² - 4xy + 4y² ) + y² - xy =
= 4x³ +16x²y +16xy² - 4x³ + 16x²y - 16 xy² + y² - xy = 32x²y + y² - xy =
= 32 razy 1,5² razy - 2,5 + 6,25 + 3,75 = - 180 + 6,25 + 3,75 = - 180 + 10 =
= - 170
11. ( x - y )² - x² - 2xy - y² = x² - 2xy + y² - x² - 2xy - y² = - 4xy = -4 razy 6 razy 3 = - 72
12. 4a⁴ - ( a + 3b )² = 4a⁴ - a² + 6ab - 9b² = a²( 4a² - 1 ) + 3b ( 2a - 3b ) =
= 1( 4 - 1 ) + 3 ( - 2 - 3 ) = 3 - 15 = - 12
13. x podzielone przez x ( x + y ) = 1 podzielone przez x + y = 1 podzielone przez 1 i 5/10 + 1/2 = 1 podzielone przez 2 = 1/2
14. xy podzielone przez y ( x + y ) = x podzielone przez x + y = 2 podzielone przez 2 - 1 = 2