1.W jaki sposób prorocy Starego Testamentu zapowiadali przyjście Mesjasza?
2.W jaki sposób Chrystus zrealizował swoje posłannictwo mesjańskie?
3.Dlaczego nasze życie możemy nazywać Adwentem?
4.Do czego św.Jan porównuje życie Boże?
5.Co jest cechą dzieci Bożych?
6.Co nazywamy tajemnicą Wcielenia?
7.Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?
8.Co to znaczy wierzę w Jezusa CHrystusa?
9.Kto jest założycielem kościoła?
10.Gdzie w pełny sposób możesz spotkać się z Chrystusem?
11.W jakim celu Chrystus założył swój kościół?
12.Przez kogo Bóg najpełniej wyraził swoją miłość do człowieka?
13.Dlaczego człowiek nie może siebie zrozumieć bez Chrystusa?
14.Dlaczego wyjście z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone są figurą sakramentu chrztu świętego?
15.Jakie wydarzenia z życia Chrystusa stanowią Jego tajemnicę paschalną?
16.Jakie zadania wynikają dla chrześcijanina z faktu uczesnictwa w tajemnicy paschalnej Chrystusa?
17.Na czym polega pascha chrześcijanina?
18.Kto i jakimi słowami ustanowił sakrament chrztu świętego?
19.Jakie są poszczególne elementy liturgii sakramentu chrztu świętego?
20.Dlaczego człowiek powinien przyjąc chrzest święty?
21.Na czym polega przymierze człowieka z Bogiem zawarte na chrzcie świętym?
22.Kto może być szafarzem chrztu świętego?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T19:36:18+02:00
2 umarł na krzyzu
3 bo zawsze od czegoś pościmy
5 są posłuszne bardzo b.bogu
7 bo zmartwychwstał
9 p.bóg(tak myślę)
12 przez jezusa
20 zeby się grzechu pierworodnego pozbyć

to co umiałam napisałam
pozdrawiam ; ]]
4 1 4