Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T23:08:37+01:00
Sędzia Soplica

Właściciel dworu, bogaty szlachcic, brat Jacka Soplicy, stary kawaler, opiekun Zosi; wzorowy ziemianin, przywiązany do dawnych obyczajów, tradycji, strojów, strażnik etykiety, patriota - zwolennik idei powstania; nie przeciąża chłopów pracą, nie każe im kłaniać się ,,po kolana"; słabo wykształcony, uparty.

Zosia

Wnuczka Horeszki (jej matką była Ewa, córka Stolnika Horeszki), sierota, ma 14 lat; lubi przebywać w ogrodzie, nie jest wykształcona ani obyta w wielkim świecie, dobrze wychowana, skromna, nieśmiała; pokochała Tadeusza - ślub miał się odbyć po zakończeniu wojny z Rosją; stwierdza Pracy się nie lękam, bom młoda i zdrowa.

Telimena

Daleka krewna Sędziego, rezydentka w Soplicowie; niewiasta w latach dojrzała, ma wysokie mniemanie o sobie, uważa się za światową damę, zajmuje się Zosią; ubiera się przesadnie ozdobnie, lubi kokietować mężczyzn, poszukuje męża - obiecuje rękę Rejentowi.

Wojski Hreczecha

Daleki krewny Soplicy i niedoszły teść Sędziego, który był zaręczony z jego córką Martą (zmarła młodo), szaraczek bez majątku, żyjący ,,na łaskawym chlebie", organizator polowań, patriota, bardzo przywiązany do tradycji; ojciec dwóch córek.

Tekla Hreczeszanka

Córka Wojskiego, klucznica.

Tadeusz Soplica

Bratanek Soplicy, syn Jacka Soplicy, dwudziestoletni młodzieniec, który powrócił z Wilna, gdzie kończył nauki, zakochuje się w Zosi; wrażliwy na problemy społeczne.
Protazy Brzuchalski

Ostatni woźny trybunału, sługa Sędziego, znawca prawa i sądowych forteli, przebiegły, sprytny, pomaga w konflikcie o zamek i w czasie zajazdu.



Gerwazy Rębajło

Szlachcic zaściankowy, klucznik, dawny sługa Horeszków, starzec; miał kilka przydomków: Scyzoryk (tak nazwał swój rapier), Półkozic (od herbu Horeszków), Szczerbiec (łysina w bliznach), Mopanku (ulubione powiedzenie); zaciekły wróg Sopliców, mściwy, warchoł; szanuje tradycję, odważny, wierny; zabił w czasie zajazdu majora Płuta; po wysłuchaniu spowiedzi Jacka Soplicy odrzucił pragnienie zemsty, wybaczył zabójcy Stolnika.

Jankiel

Stary Żyd, dzierżawca karczmy w dobrach Soplicy, patriota, angażował się w działalność konspiracyjną; człowiek znany z poczciwości, słynął z gry na cymbałach.

Maciek Dobrzyński

Szlachcic zaściankowy znający dzieje kraju, rodziny podania świadom prawa jak i gospodarstwa, konfederata barski, stronnik Stanisława Augusta dopóki król nie stanął przy Targowicy, uczestnik powstania kościuszkowskiego.


Podkomorzy

Przyjaciel Sędziego, piastuje urząd powołany do rozstrzygania sporów majątkowych, ma rozsądzić spór między Sędzią a Hrabią; pełen powagi i godności, patriota, z uwagą śledzi wydarzenia polityczne, zwolennik starych obyczajów szlacheckich; żonaty, ma córki: Różę i Annę.

Asesor

Szlachcic o niepozornym wyglądzie, niezrównany w sporach; dawno roztrwonił swój majątek, pełnił obowiązki asesora (asystenta sądowego) administracji rosyjskiej na Litwie; miłośnik myślistwa, kłócący się z Rejentem o wartość swego psa Sokoła; zaręczył się z Teklą Hreczeszanką.

Rejent Bolesta

Zapalony myśliwy, ma charta Kusego, bywalec domu Sopliców; został narzeczonym Telimeny i przestał nosić strój szlachecki.

Ksiądz Robak (w rzeczywistości Jacek Soplica)

Kwestarz, bernardyn, emisariusz, często prowadzi tajne rozmowy z Sędzią i Jankielem, dzierżawcą karczmy.
Hrabia

Daleki krewny Horeszków, przystojny, młody arystokrata; kosmopolita, zachwyca się cudzoziemskimi krajobrazami, kulturą i obyczajami; romantyk, uważany za dziwaka; wraz z innymi ucieka do legionów, wraca jako pułkownik i patriota; ma swój udział w pojednaniu rodów Horeszków i Sopliców.

Nikita Rykow

Rosyjski kapitan, podwładny majora Płuta, mówiono o nim Moskal, lecz dobry człowiek, uważano, że jest dobrze nastawiony do Polaków.

1 4 1