Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T23:44:26+02:00
Masa azotu:
Azot zajmuje 78% objętości powietrza.
V(pomieszczenia)=3mx5mx3m= 30dm×50dm×30dm
V(azotu)=0,78×30dm×50dm×30dm=35100dm³
d=1,146 g\dm3
d=m÷V
m=d×V
m=1,146 g\dm³×35100dm³=40224,6g

Masa tlenu:
Tlenu zajmuje 21% objętości powierza.
V(pomieszczenia)=3mx4mx3m= 30dm×40dm×30dm
V(tlenu)=0,21×30dm×40dm×30dm= 7560dm³
d=1,309 g\dm3
m=d×V
m= 1,309 g\dm3×7560dm³= 9896,04g