Żarówka w reflektorze samochodowym zasilana z akmulatora o napięciu 12V ma moc 40W. Porównaj natężenie prądu przepływającego przez tę żarówkę z używaną w domowej sieci żarowką 40W, dostosowana do napięcia 220V.
Ma wyjśc 3,3 A > 0,18 A

zad 2
Średnie natężenie prądu przenoszącego ładunki dodatnie z ziemi do jonosfery wynosi 1350A.Oblicz moc tego prądu, jeżeli wiadomo, że napięcie między jonosfera a Ziemią wynosi 3000 kV.
Tak ma wyjśc ok.4GW

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T19:41:35+02:00
Korzystamy z definicji mocy:
P = U*I, wyznaczamy I = P/U
obliczamy natężenie w żarówce zasilanej akumulatorem:
I₁ = P/U₁ = 40W/12V ≈ 3,3 A
teraz natężenie zasilane z domowej sieci:
I₂ = P/U₂ = 40W/220V ≈ 0,18 A
więc I₁>I₂

z.2
I = 1350 A
U = 3000 kV
znowu z definicji mocy:
P = U*I = 3000 kV * 1350 A = 4050000 kW ≈ 4 GW
3 5 3
2010-03-29T19:47:25+02:00
1.
U1=12V
P1=40W
U2=220V
P2=40W
I1=?
I2=?
---------------------------------------------
P1=U1*I1
I1=P1/U1=40W/12V=3,33A
I2=P2/U2=40W/220V=0,18A
przez żarówkę 12V płynie prąd 3,33A, a przez żarówkę 220V płynie prąd 0,18A
2.
I=1350A
U=3000kV=3000*10^3V=3*10^6 V
P=U*I=3*10^6 V * 1350A=4050*10^6 W=4,05*10^9 W=4,05 GW - gigawata
2 5 2