Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T19:49:34+02:00
Około 500 metrów na wschód od kościoła, po lewej stronie torów kolejowych do Ełku znajduje się w lesie wielki głaz narzutowy. Legenda mówi, iż był on niegdyś pogańskim ołtarzem ofiarnym, na którym Jaćwingowie składali ofiary swoim bożkom: Perkunasowi, Petrimpusowi i Pikilusowi. Od krwi ściekającej z ołtarza - podobnie jak w starej polszczyźnie zwanej z jaćwieska „jucha” - wzięła nazwę osada: początkowo zwana Juchą. Głaz ten zaliczany jest do największych na terenie Mazur. Uznany został już w okresie przedwojennym za pomnik przyrody.


Może nie jest śmieszne ale jest na temat i jest długie.
1 5 1