Odpowiedzi

2010-03-29T19:50:24+02:00
Bok kwadratu jest równy 6
to r=3pierw z 2
Obw=2pi*r=6pierw z 2pi
P=18pi
2010-03-29T19:54:24+02:00
R = 1/2*6*√2
R = 3√2

P = π*3√2*3√2
P = 18π

Obw = 2*π*3√2
Obw = 6√2π
2 5 2
2010-03-29T20:25:39+02:00
A=6=d
r=1/2d=3cm.

P=πr²
P=π*3²
P=3,14*9
P=28,26cm²
Obwód!
l=πd
l=3,14*6
l=18,84

i to tyle..