Pan Jan wpłacił 1200zł do banku
FORTUNA, w którym oprocentowanie
wkładów oszczędnościowych jest równe 8% w stosunku rocznym. Ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich Panu Janowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek 20%? Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T20:20:46+02:00

DANE Z ZADANIA:
1200zl- kwota wpłacona do banku
8% oprocentowanie wkładów

1200• 8%= 96 zł odsetki w stosunku rocznym

następnie z zadani wynika że od odsetek odprowadzamy podatek 20% czyli 1/5 zabieramy od 96 zł

96 zł • 20%= 19,20 zł teraz musimy odjąć od odsetek w stosunku rocznym i otrzymujemy
96 zł -19,20 zł = 76,80 zł.

Odp: Odsetki po roku wyniosą 96 zł a po odprowadzeniu podatku w wysokości 19,20 zł zostanie mu 76,80 zł.
1 5 1