Józef Wybicki napisał Pieśń Legionów, która później została polskim hymnem narodowym. Na podstawie wiadomości z podręcznika i słów pieśni napisz na co liczyli Polacy na emigracji. Dlaczego utworzyli Legiony i jakie nadzieje wiązali z Napoleonem.?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T19:50:27+02:00
Polacy liczyli na odzyskanie niepodległości przy pomocy Napoleona.
Nie chcieli czekać na rozwój wydarzeń .
Pragnęli własną krew oddać za niepodległą ojczyznę.
3 5 3