4. Stężenie procentowe

a) Rozpuszczono 15 g sody w 285 g wody. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

b) Rozpuszczono 20 g cukru w 150 ml metanolu o gęstości 0.9 g/cm3. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

c) Oblicz masę substancji rozpuszczonej w 120 g 15 % roztworu

d) Oblicz masę chlorku wapnia, znajdującą się w 200 ml 10 % roztworu o gęstości 1,1 g/cm3.

e) Ile potrzeba wody i chlorku potasu do otrzymania 500 g 20% roztworu

f) Oblicz ile potrzeba węglanu sodu i wody, aby otrzymać 400 g 20% roztworu.

g) Po odparowaniu rozpuszczalnika z 5 % roztworu otrzymano 40 g substancji rozpuszczonej. Jaka była masa rozpuszczalnika.

h) Rozpuszczalność soli w pewnych warunkach wynosi 45 g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tych warunkach

i) 35% roztwór azotanu(V) ołowiu jest roztworem nasyconym. Oblicz rozpuszczalność azotanu(V) ołowiu w tych warunkach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T22:58:50+02:00
A) Cp = ms razy 100%/mr , gdzie ms to masa substancji rozpuszczone, a mr to masa całego roztworu.
u ciebie ms = 15g mr= 15g + 285g = 300g. Czyli cp = 15 razy 100% / 300 = 5%

b)masa metanolu to 150 cm3 (ml) razy 0,9g/cm3 = 135g. Czyli ms = 20g, mr = 135 + 20 = 155g to cp = 20 razy 100% / 155 = 12,9%

c) szukamy ms z poprzedniego wzoru po przekształceniu ms = cp razy mr / 100%
lub obliczamy 15% ze 120g
ms = 15 razy 120/100 = 18g lub skoro 120 stanowi 100% to x stanowi 15%
czyli x = 15 razy 120 / 100 = 18g

d) 200cm3 o gęstości 1,1g/cm3 czyli mr = 200 razy 1,1 = 220g. Masa substancji ms to 10% z 220g = 22g

e) ma być 500g roztworu. 20% z tych 500g to masa chlorku potasu czyli 100g. A skoro 100g to substancja rozpuszczona, to woda 500 - 100 = 400g

f) podobnie jak w punkcie e) skoro roztworu ma byc 400g to 20% z 400 = 80 to węglan. 400 - 80 = 320g to woda.

g) skoro 40 gramów zostało to znaczy że 40g to masa substancji rozpuszczonej i stanowiła ona w roztworze 5%. zatem 100% to x = 800g. Woda to 800-40 = 760g

h) ms = 45g . Z definicji rozpuszczalnosci wynika, że jest to ilość substancji w gramach, które można rozpuścić w 100g wody do nasycenia. Czyli 45g to masa substancji a 100g to woda, więc mr = 145g . Zatem cp = 45 razy 100/145 = 31%

i) Zakładam 100g roztworu. 35g to substancja a woda 65g . Z definicji musze obliczyć ile rozpuszcza sie w 100g wody.Skoro 35g rozpuszcza się w 65 gramach wody to x gramów w 100g wody. x = 3500/65 = 53,85g