MNOŻENIE I DZIELENIE SUM ALGEBRAICZNYCH PRZEZ LICZBY

1. Wykonaj działania
a) 2*8x
b) -6*7y
c) 9z * ⅔
d) 4a *(-5)
e)⅔b * 0,75
f) -1½c * (-3⅓)
g) 5* 6x * 2
h) 0,2 * (-5)c
i) 32x : 4
j) 12y : (-8)
k) (-15z) : (-2,2)
l) cztery siódme a : dwie siódme

2. Wykonaj dzielenie
a) (4x + 6):2
b) (6y-9) :3
c) (8x-5) : (-4)
d) (-2,7 - 0,9y) :(-3)
e) (2½x - ¼y) : ¼
f) (x - 4y + 2z) : (-1)

3. Zapisz w jak najprostszej postaci .
a) 5(x-2) + 2x
b) -4(2y +1) +y
c) (8x-5) : (-4)
d) (12x -4) : 4+1+x
e) -3(x-7) - (x+2)
f) -(x+2)-3(2x-4) + 2(x-1)

pliss rozpiszcie :)) ;* : = dzielenie

2

Odpowiedzi

2010-03-29T20:03:36+02:00
1.
a) 16x
b) -42x
c) 6z
d) -20a
e) 0,5b
f) 5c
h) -c
i) 8x
j) -3/2 y
k) 75/11z
l) 2a

2.
a) 2x+3
b) 2y-3
c) -2x+ 5/4
d) 0,3y+ 0,9
e) 10x -y
f) -x+4y-2z

3.
a) 7x-10
b) -7y-4
c) -2x+ 5/4
d) 4x
e) -4x+19
f) -5x+8
5 2 5
2010-03-29T20:07:46+02:00
1. Wykonaj działania
a) 2*8x = 16x
b) -6*7y = -41y
c) 9z * ⅔ = 6z
d) 4a *(-5) = -20a
e) ⅔ b * 0,75 = 0,5b
f) -1½c * (-3⅓) = 5c
g) 5* 6x * 2 = 60x
h) 0,2 * (-5)c = c
i) 32x : 4 = 8x
j) 12y : (-8) = 1,5y
k) (-15z) : (-2,2) = 75/11z
l) cztery siódme a : dwie siódme = 2a

2. Wykonaj dzielenie
a) (4x + 6): 2 = 2x + 3
b) (6y-9) : 3 = 2y - 3
c) (8x-5) : (-4) = -2x + 1,25
d) (-2,7 - 0,9y) : (-3) = 0,3y + 0,9
e) (2½x - ¼y) : ¼ = 10x - y
f) (x - 4y + 2z) : (-1) = -x + 4y - 2z

3. Zapisz w jak najprostszej postaci .
a) 5(x-2) + 2x = 7x - 10
b) -4(2y +1) +y = -7y - 4
c) (8x-5) : (-4) = -2x + 5/4
d) (12x -4) : 4+1+x = 4x
e) -3(x-7) - (x+2) = -4x + 19
f) -(x+2)-3(2x-4) + 2(x-1) = -5x + 8
7 4 7