A) Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 6 wokół boku.
b) przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej długosci 8cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.
c) Promień i wysokośc walca mają jednakową długośc.Pole powierzchni bocznej wynosi 200π.Oblicz pole podstawy walca.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T20:29:08+02:00
A)
Pb=2πrh
Pb=2π6×6
Pb=72π
b)
Pc=2πr(r+h)
8=a√2
a=4√2
h=4√2
r=2√2
Pc=2π×2√2(2√2+4√2)
Pc=4√2π×6√2=24×2=48π cm3
c)