Odpowiedzi

2010-03-29T21:21:34+02:00
"Do" nie występuje jako tako w Past Simple.
"Do" występuje w czasie Present Simple...

"Do" występuje jedynie w czasie Past Simple jeżeli chodzi o pytania, przeczenia, np:
Did you do homeworks?- Czy zrobiłeś zadania domowe?
No, I didn't do it.- Nie, nie zrobiłem.

"Did" jest operatorem. Jednak w twierdzeniach występuje bez "do".

"did" jest również formą przeszłą "do". dlatego właśnie w twierdzeniach (zdaniach oznajmujących) występuje normalnie bez niczego. Jako "zrobiłem", czyli np:
Yesterday I did my homework- Wczoraj zrobiłem zadanie domowe.
1 5 1