Odpowiedzi

2010-03-29T20:07:08+02:00
-każdy uczeń w klasie ma przypisany swój numer w dzienniku
-każdy człowiek na Ziemi ma swój pesel
-każda książka w bibliotece ma swój numer
- każdy człowiek ma jedną matkę biologiczną
- każdy samochód ma przypisany swój numer parkingowy
Za pomocą funkcji możemy badać współzależność pomiędzy poziomem wykształcenia i wielkością zarobków,
oraz pomiędzy stażem pracy a efektywnością.
4 3 4