Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-01T09:06:12+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-01T09:08:50+01:00
V₀=4m/s
Vk=12m/s
t=6s
a=?
a=Vk-V₀|kr. uł.|t
a=12-4|kr. uł.|6 [m/s|kr. uł.|s=m/s²]
a=8/6 m/s²=1 1/3 m/s²
2009-11-01T10:13:20+01:00
A=(Vk-Vp):t
[a]=[m/s2] (do kwadratu)
a=(12-4):6
a=8:6
a=4:3