Odpowiedzi

2010-03-29T20:40:35+02:00
Dążenie grupy państw europejskich, zwłaszcza Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego.

Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech.

Strach przed komunizmem w Europie.

Słabość Ligi Narodów - międzynarodowej organizacji powołanej do utrzymania i ochrony pokoju światowego.