Utwórz od bezokoliczników formy czasowników zgodnie z informacjami podanymi w nawiasach.

zmienić się (2.os.1.poj.tr.rozkazujący)

stać się (3.os.l.poj.r.ż.cz.przeszły,czasownik niedokonany)

przestać (1.os.l.mn.r.nm.-os.tr.przypuszczający)

3

Odpowiedzi

2010-03-29T20:05:44+02:00
Zmień się, stawała się, przestałabym
7 2 7
2010-03-29T20:05:47+02:00
1 Zmieniaj się!
2.stawała się
3. przestałabym
10 2 10
2010-03-29T20:09:30+02:00
(ty) zmień się!
(ona) stawała się
(my) przestałybyśmy
14 4 14