W latach 1919-1939 kielce leżały na terytorium (1)...........
Pod względem adyminstracyjnym należały do wojewódzctwa (prowincji) (2)..........
,powiatu (3).........
Mieszkańcy należeli do następujących narodowości : (4)..........., (5) ..............
,(6)............, (7).............

Do najważniejazych wydarzeń można zaliczyć :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T20:13:58+02:00
W latach 1919-1939 kielce leżały na terytorium Polski
kieleckiego
niemiec,czechosłowacji,
2 1 2