Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T20:12:16+02:00
Proszę wpuścić go na morze, panie Murdock-Take her to sea Mr. Murdoch

Żegnajcie, żegnajcie! Nigdy was nie zapomnę!-Goodbay! Goodbay! I will never forget you!

-Płynę do Ameryki, ha!
- Nie! To Titanic płynie do Ameryki, i to za pieć minut!-
-I'm going to Amerika, ha!
-No! Titanic is going to America. In five minutes!

Potem siedmiuset ludzi w łodziach mogło jedynie czekać. Czekać na śmierć, czekać na przeżycie, czekać na rozgrzeszenie, które nigdy nie nadeszło.-
Afterward, the seven hundred people in the boats had nothing to do but wait: wait to die, wait to live, wait for an absolution which would never come.

- Więc to jest statek nazywany niezatapialnym?
-On jest nie do zatopienia. Nawet Bóg by tego nie mógł zrobić.
-So this is the shio they say is unsinkable.
- It is unsinkable. God himself cauldn't sink this ship.

Prasa zna już rozmiar statku, teraz chcę, by doznała zdumienia jego prędkoscią. Musimy im dać jakiś temat do opisania. Dziewiczy rejs Titanica musi trafić na czołówki gazet!
The press knows the size of Titanic, now I want them to morvel at her speed, too. We must give them something new to print. And the maiden voyage of Titanic must make headlines!

- Pompy dadzą nam trochę kupinego czasu, lecz będą to jedynie minuty. Od teraz nie ważne, co zrobimy- Titanic pójdzie na dno.
- Ale ten statek nie moze zatonąć!
- Jest zrobiony z żelaza. Zapewniam pana, może. I zatonie z całą pewnością.
- The pumps will buy you time, but minutes only. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder.
- But this ship can't sink!
- she is made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is mathematical certainty.


-Panie Andrews! Widziałam górę lodową, a teraz widzę ją w pańskich oczach. Proszę wyjawić mi prawdę.
-W ciągu godziny wszystko to, co tu widzisz, znajdzie się na dnie Atlantyku. Proszę jak najszybciej udać sie do szalupy!
- Mr.Andrews! I saw the iceberg, and I see it in your eyes... please, tell me the truth!
- In anathor hour, all of this, all you see here... will be at the buttom of the Atlantic. Please get to a lifeboat as fast as you can!

3 2 3