Odpowiedzi

2012-05-31T01:19:26+02:00

Witaj :)

To bardzo ogólne pytanie proponuję odnieść do przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni Ziemi.

Ponieważ dane jest ono przybliżonym wzorem:

g = GMz/Rz²

widać z niego, że:

--- jest wprost proporcjonalne do masy planety M,

--- jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości powierzchni planety od jej środka.

Byłby na tm koniec, gdyby planeta była idealnie symetryczną, jednorodną i nie obracającą się kulą.

W przypadku Ziemi tak nie jest:

--- jest spłaszczona na biegunach, które w związku z tym są bliżej środka Ziemi i dlatego na biegunach przyspieszenie grawitacyjne jest większe aniżeli na równiku,

--- oprócz spłaszczenia biegunowego Ziemia posiada jeszcze inne deformacje, dzięki którym ma kształt lekko gruszkowaty, co jest dodatkowym powodem anomalii pola grawitacyjnego,

--- jest geoidą niejednorodną i tam, gdzie występują znaczne obszary np. rud metali ciężkich, tam oczywiście przyspieszenie grawitacyjne jest większe niż w oddalonych od nich miejscach,

--- wreszcie nie jest nieruchomą bryłą lecz obraca się wokół własnej osi, co uruchamia działanie prostopadłej do osi siły odśrodkowej bezwładności działającej w kierunku od środka ( a więc przeciwnie do siły grawitacji)- największej na równiku i malejącej z rosnącą szerokością geograficzną do zera na biegunach,

--- wszystkie w/w czynniki, ale w szczególności działanie siły odśrodkowej sprawia, że wektor g poza biegunami i równikiem nie jest skierowamy do środka Ziemi.

 

Jeśli opuścimy powierzchnię Ziemi, to zaobserwujemy przesuwając się w kierunku:

--- do środka Ziemi liniowe zmniejszanie się wartości przyspieszenia do zera w środku Ziemi,

--- od środka Ziemi ponad jej powierzchnię - także zmniejszanie, ale z kwadratem odległości od jej środka.

 

Semper in altum……………………………………………………………pozdrawiam :)

 

Jeśli podoba Ci się to rozwiązanie, możesz uznać je za najlepsze- wówczas otrzymasz zwrot 15% punktów wydanych na to zadanie. W przypadku 1 rozwiązania możesz to zrobić po godzinie od jego dodania.

PS. W razie wątpliwości - pytaj :)

13 3 13