Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T12:01:13+01:00
Jako, że każdy, [nawet najmniejszy liczebnością] naród,
posiada swoje szkoły i miejsca przeznaczone
do umacniania swej wiedzy, potrzebna jest chęć nauki owych
mądrych przedmiotów, tak,
by każdy w swoim umyśle rozpatrywał najważniejsze dokonania,
wydarzenia, umiejętności w szkole nabyte.
Ponadto, ów uczeń, spragniony owej wiedzy, zobowiązany jest,
do przestrzegania obowiązków. Tak jak ojca swego, i matkę swoją czci, powinien szanować każdy przedmiot. Starannie przygotowywać się do odpowiedzi i czynnie uczestniczyć podczas zajęć. Ma prawo do wyrażania swych opinii na tematy lekcji.
Karygodne jest, niszczenie, psucie i inne przejawy agresji na teranie szkoły. Każdy [uczeń], powinien przestrzegać Statutu szkoły do której uczęszcza. Jako, że wiekowo jeszcze młodzi są, powinni pomagać, ustępować i słuchać starszych. Jako, że Bóg dał nam rozum, wolną wolę powinniśmy słuchać jedynie własnego głosu, jednakże owe zasady i reguły są potrzebne, aby żyć w wspólnej atmosferze życzliwości i uszanowania.