Daje dużo pkt z powodu tego, że są dwa ważne teksty do przetłumaczenia, proszę o samodzielne przetlumaczenie, nie poprzez translator:

1. Wenger: Why Eduardo has been used sparingly

Manager Arsène Wenger has explained why striker Eduardo has been making limited appearances in the team, having not started the last few matches.

The Brazilian has only made 25 appearances this season, scoring 6 goals and hasn't been anywhere near his best, with Wenger explaining that he was still recovering from the horror injury suffered at St. Andrews two years ago.

Wenger said: "I believe he is still on his way back. He is not completely yet where he was before but the signs are positive. He is getting better and better but I knew that it would take a long time.

"Don't forget that he had a second surgery at the end of last season and that was decisive in getting him back to where he was before because the injury had affected his pace.

"After that he had a few muscle problems but now I feel him coming back.

"For a while he had not found his sharpness completely. However for the last two or three weeks in training he has been showing that he is back where he was before. But it took him a long time."

Just before Saturday's draw against Birmingham, Eduardo went over to the emergency medical staff at St. Andrews and thanked them for their efforts two years ago.

Their quick response and action probably saved his career, and his leg. Here's hoping we see him back to his very best soon.

2. Guardiola – We will always play to entertain the fans, it’s a matter of respect

Barcelona travel to the Emirates tomorrow and their manager Pep Guardiola has refused to change the way they play, whoever their opponents are. He says that a footballer’s job is simply to entertain the paying customers, and he won’t sway from that aim against Arsenal tomorrow night, even if it means losing the game.

“Since I took the job our play has been marked by brave, attacking football,” he said. “Sometimes we’ve been bold and, occasionally, I think we’ve played audaciously.

“It’s a philosophy of football. Win or lose I want us to show who we are and what kind of football we believe in. I want my team to go out and be themselves.

“Those of us lucky enough to work at this level in our profession must never forget that it’s only a sport. We live in a world where everything is spiralling in cost and many people need to make a big sacrifice in order to go and watch a game of football.

“So for me it all makes sense, the effort, the work, the planning, the concentration and the discipline, if you do it for the people. The manner in which we play is a demonstration of the respect we have for the people who pay for a ticket or pay money to watch matches on television.”

Well he has certainly gone up in my estimation since reading his comments, and I can’t help but believe that Arsene Wenger also thinks the same. I reckon that Arsenal v Barcelona could be the game of the season if both teams play to their capabilities, but I also think that Guardiola may be giving Arsenal a very good chance of winning the first leg as well!

Arsene Wenger also feels that the two clubs share the same philosophy, and I think that secretly he is really looking forward to an exhibition of excellent football between the two clubs tomorrow night.

“There are similarities there in the way we play and the way we educate young players and the way we rely on young players and in the sense of belonging to the Club,” he said.

“I believe that we want the players to have that because it is an important part in the way we see football and I believe Barcelona has that as well.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T10:16:43+02:00
1. Wenger: Dlaczego Eduardo był oszczędzany w springach

Menedżer Arsène Wenger wyjaśnił, dlaczego napastnik Eduardo miał ograniczone występy , ponieważ nie zagrał w ostatnich kilku meczach.

Brazylijczyk miał tylko 25 występów w tym sezonie, strzelił 6 bramek i nie miał sobie równych , Wagner przeżywal jeszcze horoor sprzed 2 lat w St Andrews

Wenger powiedział: "Myślę, że jest jeszcze szansa drogi powrotnej. On nie jest jeszcze całkowicie, gotowy , ale wszystko idzie w dobrym kierunku . Czuje się coraz lepiej, ale wiedziałem, że będzie ten stan trwać długo.

"Nie zapomnij, że miał drugi zabieg na koniec ostatniego sezonu i to było decydujące w jego powrocie

"Potem miał kilka problemów z mięśniami , ale teraz czuję że może wrócić.

"Przez jakiś czas nie mógł odnaleść sie całkowicie. Jednakże w ostatnich dwóch , trzech tygodniach na szkoleniu pokazał, że jest z powrotem, gdzie był przedtem. Ale zajęło mu dużo czasu."

Tuż przed meczem w sobotę przeciwko Birmingham, Eduardo przeszedł do ratownictwa medycznego personelu w St Andrews i podziękował im za ich wysiłki dwa lata temu.

Ich szybka reakcja i działania prawdopodobnie uratowały mu karierę i jego nogi. Oto nadzieja, że zobaczymy go z powrotem w gronie najlepszych wkrótce.

2. Guardiola - Zawsze będziemy grać dla fanów, jest to kwestia szacunku

Barcelona w podróży do jutra Pep Guardiola ich manager odmówił zmienić sposób gry,tak jak ich . Mówi, że piłkarz w pracy jest po to by zabawić klientów płacących i nie będzie bawić sie z Arsenalem jutro w nocy, nawet jeśli oznacza to utratę gry.

"Ponieważ nasza praca jest dla odważnych, atakujący , powiedział. "Czasami byliśmy śmiali i, od czasu do czasu, myślę, że mamy grać odważnie.

"To jest filozofia futbolu. Wygrać lub stracić pokazać, kim jesteśmy i jaki rodzaj piłki nożnej wierzymy. Chcę zespół wyjść i być sobą.

"Daje na to szczescie nie powinnismy nigdy zapominać, że to tylko sport. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest spiralą kosztów, a wielu ludzi musi ponieśc duże koszty, aby pójść i obejrzeć mecz piłki nożnej.

"Dla mnie to wszystko ma sens, wysiłek, praca, planowanie, koncentracja i dyscyplina, jeśli robisz to dla ludzi. Sposób, w jaki gramy to wykazanie związku jaki mamy do ludzi, którzy płacą za bilet lub oglądają mecze w telewizji. "

Cóż z pewnością wzrosły jego wypwiedzi w mojej ocenie, czytając jego komentarze , nie mogę pomóc, ale wierzę, że Arsene Wenger uważa również tak samo. Uważam, że Arsenal v Barcelona może być meczem sezonu, jeśli obie drużyny grać będą na maire swoich możliwości, ale również uważam, że Guardiola aje duże szanse na wygranie

Arsene Wenger uważa także, że dwa kluby mają tą saamą filozofie, i myślę, że potajemnie oczekuje na występ piłki nożnej pomiędzy dwoma klubami jutro w nocy.

"Są tam podobieństwa w sposobie gry i sposób kształcenia młodych piłkarzy i tak możemy liczyć na młodych zawodników i poczucie przynależności do klubu", powiedział.

"Wierzę, że chcemy, aby gracze Barcelony są dobrzy