Zad.1
Bryła zbudowana jest z sześcianu o krawędzi 4cm oraz ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4cm i wysokości ściany bocznej 6cm.

a)
Oblicz pole powierzchni narysowanej bryły.

Zad.2
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 75cm/2/

a)
Ile razy pole podstawy jest większe od pola ściany bocznej, jeśli krawędź podstawy ma długość 0,5dm?

B)
Jaka jest wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa?

Pomóżcie plisss potrzebne na zaraz!!
Z obliczeniami proszę!!:*
Kto pierwszy naje naj!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T23:11:09+02:00
Zad.1
Bryła zbudowana jest z sześcianu o krawędzi 4cm oraz ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4cm i wysokości ściany bocznej 6cm.

a)
Oblicz pole powierzchni narysowanej bryły.

Dane:
a=4 cm
h=6cm
P(sześćiokąta)= 6×a²
P(ostrosłupa)= P(podstawy)+ 4× P(ściany bocznej)
, więc P (ostrosłpa)=a²+4×½×a×h
P(całej bryły)= P(sześćiokąta)+P(ostrosłupa)
Obliczenia:
P(sześćiokąta)= 6×a²
P=6×4²=6×16=96cm²
P (ostrosłpa)=a²+4×½×a×h
P=4²+4×½×4×6=16+4×½×24=16+4×12=48+16=54cm²
P(całej bryły)= P(sześćiokąta)+P(ostrosłupa)
P=96+54=150cm²

Zad.2
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 75cm/2/

a)
Ile razy pole podstawy jest większe od pola ściany bocznej, jeśli krawędź podstawy ma długość 0,5dm?

Dane :
P(ostrosłupa)= P(podstawy)+ 4×P(ściany bocznej)
P(ostrosłupa)=75 cm²
krawędź postawy=a=0,5dm=5cm
P(podstawy)=a²
P(ścianybocznej)=½×a×h
Obliczenia :
P(podstawy)=a²
P=5²=25cm²
75cm²-25cm²=50cm²
5025cm²÷50cm²=½
B)
Jaka jest wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa?

P(ścianybocznej)=½×a×h
P=½×5×h
P=2,5×h cm²
P(ostrosłupa)= P(podstawy)+ 4×P(ściany bocznej)
75cm²=25cm²+4×2,5×h cm²
75=25+10×h
h=(75-25)÷10
h=50÷10
h=5cm


2 3 2