1. Zbyszek postanowił zważyć jedną pinezkę.Nie było to jednak proste , gdyż waga była niezbyt dokładna . Zbyszek sprawdził że 100 pinezek waży 37,5 g . Ile waży jedna pinezka ?
2. Stukartkowy zeszyt ma grubość 0,7 cm (nie licząc okładki ) . Jaka jest długość jednej kartki ?
3. wstaw znak < , = lub >
a) 10 · 3,71 ... 100 · 0,371
b) 100 · 0,27 ... 10 · 2,6
c) 3,14 : 10 ... 31,5 : 100
d) 12,3 : 100 ... 1,23 : 10
4.Uzupełnij :
a) 0,2405 · ..... = 240,5
0,001 · ...... = 0,01
...... · 2,2 = 220
b) 1237 .... = 1,237
908,6..... = 9,086
0,01 : ... = 0,001
Daje najlepsze !!

3

Odpowiedzi

2010-03-29T20:22:27+02:00
1. 100=37,5g /:100
1=0,375g
2. 100=0,7cm /:100
1=0,007cm=0,07mm
3.
a) 37,1=37,1
b) 27>26
c) 0,314<0,315
d) 0,123=0,123
4.
a) 1000
10
100
b) 1000
100
10
4 4 4
2010-03-29T20:24:16+02:00
1. 100 pinezek waży 37,5 g
1 pinezka waży 37,5 / 100 = 0,375 g

2. 100 kartek ma grubość 0,7cm
1 kartka ma grubość 0,7 / 100 = 0,007cm

3. a) = b)> c)< d) =


4. a) ∧ 1000 ∧10 ∧100

b) :1000 :100 :10
2 2 2
2010-03-29T20:37:30+02:00
Zad 1
37,5 : 100 = 0,375(g)
Odp: Jedna pinezka waży 0,375 g.
zad 2
100 kartek - 0,7 cm=7 mm
7:100=0,07 (mm)
Odp: Jedna kartka ma grubość 0,07 mm.
zad 3
a)10×3,71=100×0,371
b)100×0,27>10×2,6
c)3,14:10<31,5:100
d)12,3:100=1,23:10
zad 4
a)0,2405×1000=240,5
0,001×10=0,01
100×2,2=220
b)1237:1000=1,237
908,6:100=0,086
0,01:10=0.001
2 3 2