Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T08:32:54+02:00
Szans dalszego rozwoju największych polskich portów morskich należy upatrywać w polityce UE sprzyjającej rozwojowi transportu morskiego. Przyczyni się do tego również
dynamiczny wzrost gospodarczy Polski, rosnąca wymiana handlowa w basenie Morza Bałtyckiego oraz Regionu Nordyckiego z krajami Europy Środkowej i Południowej.
Gospodarka morska nie należy jednak do priorytetów polityki gospodarczej Polski. Jej rozwojowi nie sprzyjają również zmiany struktury przedmiotowej i kierunkowej polskiego
handlu zagranicznego, preferujące korzystanie z transportu drogowego. Duże znaczenie dla portów ma również możliwość współfinansowania ze środków UE nowych połączeń
żeglugowych, inwestycji z zakresu infrastruktury portowej oraz realizacji projektów mających na celu poprawę dostępu od strony lądu i morza.
Czynniki , w których można upatrywać szanse na rozwój portów w Polsce:
1. Polityka transportowa UE, sprzyjająca rozwojowi
transportu morskiego, lądowo - morskich łańcuchów
transportowych, żeglugi bliskiego zasięgu oraz
autostrad morskich.
2. Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce oraz
wzrostu wymiany handlowej w rejonie Morza
Bałtyckiego.
3. Prognozy wzrostu ruchu pasażerskiego i żeglugi
promowej pomiędzy Polską a Skandynawią.
4. Możliwość wykorzystania środków finansowych UE
oraz międzynarodowych organizacji finansowych.
5. Kontynuacja prywatyzacji portowych spółek
eksploatacyjnych.
6. Zmiany prawne polegające na zwiększeniu
kompetencji podmiotów zarządzających portami.
7. Przejęcie części tranzytu portów Morza Północnego
na skutek obciążenia infrastruktury drogowej w
Europie Zachodniej oraz zwiększenie roli polskich
portów w obsłudze ruchu tranzytowego w relacjach
północ – południe.
8. Poprawa wizerunku portów wśród społeczności
lokalnej.
9. Rozwój połączeń intermodalnych z portami.
5 3 5