Zad.1
statek płynie z nurtem rzeki z przystani A do przystani B odległej o 10 km a następnie wraca do przystani A. Oblicz czas trwania ruchu statku jeżeli szybkość nurtu rzeki wynosi 2km/h a szybkość statku w wodzie stojącej 5km/h.

zad.2
Na wózek o masie 8kg działa siła o wartości 16N. Oblicz drogę jaką przejedzie ten wózek w czasie 5s od początku ruchu. Opory ruchu pomijamy a ruch traktujemy jako jednostajnie przyspieszony.

zad.3
Jak zmieni się siła oddziaływania dwóch ładunków punktowych, jeżeli jeden ładunek zwiększymy dwukrotnie, drugi czterokrotnie, a odległość pomiędzy nimi wzrośnie dwa razy.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T20:47:11+02:00
Odp.1
Dane:
V=5[km/h];
p=2[km/h];
s=10[km];
s=(V+p)t1;
s=(V-p)t2;
(V+p)t1=(V-p)t2;
(5+2)t1=(5-2)t2;
7t1=3t2;
t2=10/3[h];
t1=10/7[h];
t=t1+t2=10/7+10/3=30/21+70/21=100/21=4 i 16/21[h]
Odp.2
Dane:
m=8[kg];
F=16[N];
t=5[s];
Wzory:
F=m*a;
a=2s/t2;
F=(m*2s)/t2;
s=(F*t2)/2m;
Jednostka:
[F]=[(N*s2)/kg)]=[m];
Obliczenia:
s=(16*5^2)/8=2*25=50[m].
Odp.3
Siła zmaleje 2-krotnie.