BIOLOGIA!
Mam taki temat : Wpływ człowieka na funkcjonowanie Ekosystemu.
I jest takie zadanie :
A. Zaludnienie a pojemność środowiska.
B. Różnorodność biologiczna a równiwaga ekosystemu.
C. Przekształcanie ekosystemu i jego konsekwencje.
D. Rolnictwo a ekosystemy.
E. Konwencjonlne i alternatywne źródła energii a ekosystem.
F. Wpływ komunikacji i transporyu na ekostystemy.
G. Zasoby wodne a potrzeby człowieka.

prosze pomużcie

1

Odpowiedzi

2010-03-31T21:25:30+02:00
C. Przekształcanie ekosystemu i jego konsekwencje.

JAK JEST?

Wycięcie starych lasów liściastych doprowadziło do wyginięcia niektórych gatunków zwierząt i bardzo ograniczyło liczebność innych np. : żubrów kiedyś rozpowszechnionych w całej Europie, dziś żyje tylko w Puszczy Białowieskiej. W Ameryce Północnej ofiarą wycięcia pierwotnych lasów padł dzięcioł wielkodzioby. Ptak ten wyginą prawie całkowicie, ponieważ nie ma już wielkich, starych lasów, w których zakładał gniazda i żerował. Niedaleko równika były gęste lasy tropikalne, lecz wraz z rozprzestrzenianiem się człowieka obraz ten uległ zmianie. Na nizinnych terenach strefy umiarkowanej, takich jak większość Europy, straty pokrywy leśnej nie pociągnęły katastrofalnych skutków, chociaż liczba gatunków zwierząt zmalała. Lecz jeśli prowadzono wyrąb w górach, wierzchnia warstwa niczym nie związanej gleby często obsuwała się po stromych zboczach.

DLACZEGO TAK JEST?

Rabunkowe działania człowieka w państwach trzeciego świata wielkie obszary lasów Amazonii, Konga i Malezja zostały wytrzebione dla pozyskiwania drewna. Rozległe tereny ogołocono na plantacje drzew kałczugowych, kawy, bananów i trzciny cukrowej lub na pastwiska dla bydła. Lasy deszczowe mają duży wpływ na klimat ziemi i często atmosfery.
Dostarczają także wielu roślin leczniczych. Organizacje między narodowe starają się chronić owe lasy przed wyniszczeniem.

JAK POWINNO BYĆ?

- Powinniśmy racjonalnie gospodarować dobrami jakie daje nam "ZIEMIA" i nie prowadzić gospodarki rabunkowej.
- Cały czas powinniśmy prowadzić akcje edukujące społeczeństwo pod względem oszczędzania zasobów ziemskich: węgla, wody, minerałów.
- Rozwój dziedzin gospodarki przemysłowej (huty, kopalnie, elektrownie powinny być wyposażone w technologie przyjazne dla środowiska.
- Wspierając akcje sadzenia szybko rosnących drzew, ratujemy następne części lasów.

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ?

1. Powinno się informować jak największą ilość o znaczeniu środowiska naturalnego oraz o tym w jaki sposób mogą zachować i chronić lasy, oraz inne dobra przyrody.
2. Przywrócić zniszczone ekosystemy poprzez sadzenie drzew na obszarach na których las został wycięty, oraz rekultywacje miejsc zdegradowanych.
3. Zachęcenie ludzi do życia w sposób racjonalny nie szkodzący środowisku.
4. Wspieranie i promowanie firm, które działają i tworzą technologię nie szkodliwą dla środowiska.