1. jaka jest wartość siły, która działając na ciało o masie 2kg nadaje mu przyspieszenie 2m^2
2.z jaką prędkrościa poruszyło się ciało o masie 4 kg, jeżeli jego energia kinetyczna wynosiła 0,8kJ
3. oblicz masę cząsteczkową biegnącego chłopca z prędkością 18km/na godzinę jeżeli jego pęd wynosi 275 m*kg/s
4.jaka wyskość ma wieża , z której upuszczony kamień spadł na ziemię w ciągu 2 sekund
5.na jakiej wyskości zawieszono młot o masie 12kg ,wykonując przy tym pracę 0,3kj
6.w jaki sposób możesz naelektryzować ujemnie elektroskop za pomocą laski ebonitowej
jak zmienia się wartość siły działającej miedzy dwoma naelektryzowanymi kilkami , jeżeli ładunek jednej z nich zwiększy się dwukrotnie , a drugiej zmniejszy się szejściokrotnie .. proszę o wasze rozwiązanie

2

Odpowiedzi

2010-03-29T20:32:45+02:00
Zadanie 1

a = F:m
F = a*m

F = 2m/s^*2kg
F = 4N


zadanie 2

Ek = mV^/2
2Ek = mV^
V^ = 2Ek:m
V = √(2Ek:m)

V = √(2*0,8kJ:4kg)
V = √(1,6kJ:4kg)
V = √(1600J:4kg)
V = √400 m/s
V = 20m/s


zadanie 3

p = m*V
m = p:V

m = 275kg*m/s:18km/h
m = 275kg*m/s:5m/s
m = 55kg


zadanie 4

S = at^/2

S = 10m/s^*2s*2s/2
S = 40m/2
S = 20m


zadanie 5

W = F*S
S = W:F

S = 0,3kJ:(12kg*10m/s^)
S = 300J:120N
S = 2,5m


zadanie 6

naelektryzować dotykiem, jeżeli o to chodzi :)


zadanie 7

F*2 = 2F
2F:6 = 1/3F

zmaleje trzykrotnie
2010-03-29T21:06:40+02:00
Zadania w załączniku oprócz 6.