Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T10:09:45+01:00
Benzyna, mieszanina lekkich węglowodorów alifatycznych, cykloalkanów, węglowodorów aromatycznych i nienasyconych.

Lotna, łatwopalna ciecz o specyficznym zapachu, dobrze rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych. Jest najczęściej produktem destylacji ropy naftowej.

Rozróżnia się benzynę lekką, o temperaturze wrzenia 90-120°C i benzynę ciężką, o temperaturze wrzenia do 200°C. Benzynę poddaje się uszlachetnieniu w procesie reformingu katalitycznego. Benzyna lekka znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik (rozpuszcza oleje, tłuszcze, żywice), benzyna ciężka jest paliwem w silnikach spalinowych.
1 1 1