Odpowiedzi

2009-11-01T10:05:25+01:00
Rodzaje zagrożeń:
włamanie,
wypadek,
zgubienie,
długi,
powodzie,
burze,
silne wiatry,
mrozy śnieżyce,
pożary,
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T10:10:18+01:00
1. Zagrożenia ludzkości w czasie pokou:
a)naturalne
-powodzie
-mgły
-opady atmosferyczne
-dlugotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur
-masowe występowanie szkodników
-susze
-pożary
-huragonowe wiatry
-wstrząsy sejsmiczne
-lawiny
-zlodowacenia
-wybuchy wulkanów
-epidemia chorób ludzi, zwierząt i roślin
b) związane z gospodarczą działalnością człowieka
-załamanie się równowagi przyrodniczej
-zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
-zmniejszenie się zasobów tlenu
-erozja gleb
-degradacja biologicznego życia wód
-niedobory wody pitnej
-niszczenie powłoki ozonowej
-degradacja ekosystemów
c)katastrofy i awarie techniczne
-budowlane
-środków komunikacji i masowego przekazu
-instalacji przemysłowych i magazynujących
-terrorystyczne
-zamachy na życie i zdrowie ludzkości w dużych skupiskach ludzi

Jak chcesz mogę dopisać zagrożenia regionalne ekonomiczne i ekologiczne.
1 5 1
2009-11-01T11:13:10+01:00