Odpowiedzi

2010-03-29T22:17:28+02:00
Powstanie bryła złożona z dwóch stożków

wysokość trójkąta poprowadzona od przeciwprostokątnej równa się promieniowi tych stożków

a=3
b=4
c=?
a²+b²=c²
3²+4²=c²
c²=25
c=5
Pt=½a*b
Pt=½3*4
Pt=6cm²
Pt=½c*h(wysokość trójkąta poprowadzona od przeciwprostokątnej)
6=½5*ht
6=2,5h/2,5
ht=2,4cm

ht=r
r=2,4cm

Pb₁=πra
Pb=π2,4*3=7,2π

Pb₂=πrb
Pb=π2,4*4=9,6π
Pc=7,2+9,6=16,8π cm²

H₁²+h²=a²
H₁²+2,4²=3²
H₁²=√3.24
H₁²=1,8

H₂²+h²=b²
H₂²+2,4²=4²
H₂=3.2

V₁=⅓πr²*H₁
V=⅓π2,4*1,8
V=1,44πcm³

V₂=⅓π2,4²*3.2
V=2,56πcm³
Vc=2,56π+1,44π=4πcm³
Odp.Powierzchnia bryły wynosi 16,8πcm², objętość 4πcm³